Category Archives: Publicystyka

Sądowy wymiar kary: Niesprawiedliwy i przypadkowy

Decyzje sędziowskie często są zależne od czynników, które prawnie powinny być obojętne. Ustawodawca pozostawił sędziom dużą swobodę w wymiarze kary za przestępstwo. Przykładowo, orzekając w przypadku rozboju, sędzia zasadniczo może wymierzyć karę od 2 do lat 12, a przy uznaniu, że czyn stanowi przypadek mniejszej wagi – od 3 miesięcy do lat 5. Zgodnie zaś… Read More »

Kodeks karny w stanie upadku, „Rzeczpospolita” 29 lipca 2015 r.

W cieniu zmian w procedurze karnej ukryły się zmiany w kodeksie karnym, które również weszły w życie z dniem 1 lipca 2015 r. Zmiany te mają charakter rewolucyjny i prowadzą do wielkiego złagodzenia kar. Jeżeli sądy zaczną się stosować do nowych wytycznych to możemy spodziewać się wyroków, które będą kpiną z poczucia sprawiedliwości, a także… Read More »

Nabici w pozew grupowy

[W dzisiejszym Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się mój artykuł na temat pozwu grupowego. Poniżej jego nieskrócona wersja] Czwartkowy wyrok Sądu Najwyższego pokazał jak wątpliwym narzędziem z punktu widzenia klientów jest pozew grupowy. W zamierzeniach miała to być prostsza i tańsza droga ochrony konsumentów przed działaniem przedsiębiorców masowo naruszających ich prawa. W efekcie, postępowanie grupowe okazało… Read More »

Koszty przestępczości [w:] J. Czabański (red.), Bezpieczne państwo. Nowe trendy w polityce karnej

Kiedy mówi się o kosztach przestępczości, na ogół wpierw myślimy o kosztach wymiaru sprawiedliwości, kosztach więzień, kosztach zatrudniania policjantów. Koszty te są oczywiście łatwo mierzalne, a wydatki na te cele są dorocznie określane w ustawie budżetowej. Jednak koszty ogólnie rozumianego wymiaru sprawiedliwości są tylko jednymi z wielu – i na dodatek nie najważniejszymi – kosztami… Read More »

Umowy kredytów frankowych mogą być nieważne, „Dziennik Gazeta Prawna”, 7.04.2015

[Artykuł w skróconej formie ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej, 7.04.2015] Sąd w Krakowie oddalił w ostatni wtorek powództwo Tomasza Sadlika, założyciela ruchu obrony kredytobiorców Pro Futuris. Sąd uznał, że Tomasz Sadlik miał wiedzę na temat ryzyka kursowego związanego z kredytem, a umowa była ważna. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Jak wiadomo, istniejące już orzecznictwo… Read More »

Frankowicze kontra banki, „Do Rzeczy”, 2 marca 2015

Banki doskonale zdawały sobie sprawę z ryzyka, jakie przedstawiają kredyty hipoteczne indeksowane do walut obcych. Nie bez powodu kredyty walutowe zostały wcześniej ograniczone w państwach zachodniej Europy. Tymczasem polskie banki, należące w większości do zagranicznych właścicieli, oferowały w Polsce produkt, który wystawiał ich klientów na ogromne ryzyko i który został już wycofany z ich rynków macierzystych. Zasadne… Read More »

Nadzwyczajna zmiana okoliczności, „Rzeczpospolita” 27.01.2015

W ocenie kłopotów w jakie wpadły osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich ścierają się dwie opinie. Jedni twierdzą, że osoby te same są sobie winne, bo przecież wiedziały, że zaciągnięcie kredytu w walucie obcej niesie ze ryzyko kursowe. Drudzy twierdzą zaś, że osoby te zostały celowo wrobione w kredyty walutowe przez chciwe banki.… Read More »

Jak zniechęcić Polaków do posiadania dzieci, „Rzeczpospolita”, 21.06.2011

System podatkowy, który miałby dostarczać rzeczywistych zachęt do tworzenia rodzin i posiadania dzieci, powinien znieść możliwość rozliczania się samotnych rodziców wspólnie z dzieckiem – pisze publicysta Wobec spadającej populacji mieszkańców Polski nie powinno ulegać wątpliwości, że wszystkim nam powinno zależeć na wzroście liczby dzieci. Jednak polityki prorodzinnej w wydaniu polskiego systemu podatkowego trudno nie nazwać… Read More »

Uwolnić pijane rowery, „Rzeczpospolita” 29.08.2009

[Artykuł w skróconej formie ukazał się jako Nie róbmy przestępców z nietrzeźwych rowerzystów, „Rzeczpospolita” 29 sierpnia 2009] Od 15 grudnia 2000 r. kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości (pow. 0,5 promila) stało się przestępstwem (art. 178a § 2 k.k.), podobnie jak kierowanie pojazdem mechanicznym (art. 178a § 1). Wykroczeniem pozostało natomiast prowadzenie pojazdów mechanicznych i innych pojazdów… Read More »

Odstraszający efekt sądów 24 godzinnych, „Rzeczpospolita” 21.05.2009

[W skróconej formie artykuł ukazał się 21 maja 2009 w „Rzeczpospolitej”]  Wprowadzenie w marcu 2007 r. sądów 24 godzinnych miało usprawnić postępowanie sądowe w najprostszych sprawach, tam gdzie sprawca został złapany na gorącym uczynku a okoliczności sprawy nie powodowały konieczności prowadzenia postępowania dowodowego[1]. W praktyce funkcjonowania tych sądów okazało się, że najczęstszymi sprawami podlegającymi rozpoznaniu w… Read More »

Ostrzej wobec recydywistów, ale nie aż tak, jak gdzie indziej, „Rzeczpospolita”, 30.08.2007

Ostrzej wobec recydywistów Niektórzy ludzie są znacznie bardziej skłonni do popełniania przestępstw niż inni i nie działa wobec nich groźba kary, która skutecznie odstrasza od popełniania przestępstw innych. Dlatego też, wszystkie kodeksy karne na świecie przewidują zaostrzanie odpowiedzialności karnej wobec recydywistów. Jednakże uregulowania obowiązującego kodeksu karnego z 1997 r. w zakresie dotyczącym recydywistów są na… Read More »

Mecenas wodzi na manowce, „Rzeczpospolita”, 20.07.2007

Monopoliści zawsze płaczą Mecenas wodzi na manowce Czytając wstęp do artykułu mec. Pocieja poświęcony funkcjonowaniu sądów 24-godzinnych miałem nadzieję, że Pan mecenas okaże się większym specjalistą chociaż w zakresie wynagrodzeń adwokatów, bo temu przede wszystkim poświęcony był jego tekst. Nadzieja ta okazała się niestety złudna, i zarówno w swojej ocenie sądów 24-godzinnych jak i opisie… Read More »

Nie pij, bo zabiorą ci samochód, „Najwyższy Czas” 14.6.2007

Nie pij, bo zabiorą ci samochód W swoim artykule „Dwa jasne pełne i konfiskata” (NCz, 23.05.2007) Mirosław Błach przedstawił projekt wprowadzenia przepadku pojazdu nietrzeźwym kierowcom w taki sposób, który może wprowadzać czytelników w błąd co do faktycznego znaczenia propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości. Polskie prawo przewiduje, że prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu (co oznacza poziom alkoholu… Read More »

Lubię Wróbla w garści [nieopublikowana]

[„Tygodnik Powszechny” odmówił opublikowania polemiki] Argumentując za projektem zaostrzenia prawa karnego w odniesieniu do najpoważniejszych przestępstw, czasem aż miło napotkać na łatwego przeciwnika. Tym razem okazał się nim dr hab. Włodzimierz Wróbel, skądinąd znakomity specjalistą prawa karnego, który popełnił – chyba z premedytacją – tekst „Jak wysoko można powiesić złodzieja…”  (Tygodnik Powszechny, 6 maja 2007),… Read More »

Upiory przeszłości zdobywają władzę, „Rzeczpospolita”, 11.05.2007

Upiory przeszłości zdobywają władzę Prezydent Lech Kaczyński słusznie wskazał ostatnio na niepokojące zjawisko zawłaszczania przez sędziów Trybunału obszarów, które leżą w kompetencji ustawodawcy zwykłego, tj. Parlamentu. Dzieje się tak przez daleko idącą interpretację norm konstytucyjnych, z których jakoby wynika zakaz wprowadzania określonych norm przez Parlament. Co więcej, poprzez treść uzasadnień swoich wyroków, Trybunał nie tylko… Read More »

Pisanie Konstytucji na nowo [nieopublikowana]

Jest oczywiste, że Trybunał Konstytucyjny nie działa na zasadzie aktualnej zgody społecznej. Celem bowiem jego działania jest ochrona Konstytucji, która z kolei ani nie może być przyjęta ani też nie może być zmieniona przez prostą większość, lecz wymaga szerszego konsensusu społecznego. W tym sensie, Trybunał ma powstrzymywać aktualną większość od działań, które są dopuszczalne wyłącznie… Read More »

Amnestia – nie, krótkie kary – tak, „Rzeczpospolita”, 10.04.2007

Amnestia nie – krótkie kary tak  Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki we wczorajszym felietonie „Jeszcze raz o amnestii” (Rz, 5 kwietnia 2007 r.) stwierdził, że „ostatnio idea uchwalenia ustawy amnestyjnej odżyła w Ministerstwie Sprawiedliwości”.   Stwierdzenie to nie jest prawdziwe: Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie zamierza proponować amnestii. Amnestia stanowi bowiem zaprzeczenie idei odpowiedzialności karnej, prowadzi… Read More »

Histeria wokół aresztów [nieopublikowana]

[„Gazeta Wyborcza” odmówiła publikacji polemiki, co nie przeszkodziło jej kontynuować powtarzania nieprawdziwych zarzutów w kwestii tymczasowego aresztu] Witold Gadomski w swoim artykule „Zaaresztować na wszelki wypadek” („GAZETA WYBORCZA”, 7 kwietnia 2007 r.) kreśli apokaliptyczną wizję Polski, w której areszt tymczasowy staje się jakoby karą główną. Być może gdyby tymczasowy areszt stosowany był powszechnie, oskarżeni przebywali… Read More »

W obronie trupa [nieopublikowana]

[„Rzeczpospolita” nie opublikowała tej polemiki] Stanisław Podemski w artykule „Prawo karne: Ekshumacja złych pomysłów” (Rzeczpospolita, 17 marca 2007) przeciwstawia się pomysłowi wprowadzenia możliwości wykluczenia przez sąd warunkowego przedterminowego zwolnienia w przypadku zabójców skazywanych na dożywocie. Trafnie red. Podemski przywołuje opinie sprzed kilku dziesięcioleci, które stawiały resocjalizację jako jeden z podstawowych celów kary. Niewątpliwie, gdyby podstawowe… Read More »

Pieniactwo za pieniądze podatnika, „Rzeczpospolita”, 26 październik 2006

Pieniactwo za pieniądze podatnika W artykule „Prokurator umorzył sprawę, pokrzywdzony nikogo nie oskarży” Agata Łukaszewicz poruszyła tematykę planowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości skreślenia art. 55 k.p.k. W artykule tym zabrakło jednak przedstawienia uzasadnienia planowanej zmiany, postaram się więc to zrobić w niniejszym tekście. Subsydiarny akt oskarżenia Art. 55 § 1 k.p.k. umożliwia pokrzywdzonemu przestępstwem ściganym z… Read More »

Na lewo od prawa, „Rzeczpospolita” 22.03.2006

Prof. Ireneusz Krzemiński był łaskaw zauważyć, że „zmiany kodeksu karnego dokonano najwyraźniej pod publiczkę” (Histeria Narodowa, Rz 16.03.2006).  Zdanie to nie odpowiada prawdzie, po pierwsze dlatego, że nie dokonano jeszcze żadnych zmian w Kodeksie Karnym! Faktem jest oczywiście, że toczą się prace nad szeregiem zmian w szeroko rozumianym prawie karnym, w tym kodeksie karnym –… Read More »

Nauka nie potrzebuje wyznawców [nieopublikowana]

[„Rzeczpospolita” nie opublikowała tej polemiki] Z przygnębieniem zauważyłem, że zamiast odpowiadać na argumenty, dr Płatek (Ameryka nad Wisłą, Rz, 29.03.06) woli nazywać mnie ignorantem oraz człowiekiem nieuczciwym, który na użytek władzy wypacza i naciąga dane naukowe. Tego typu emocjonalna reakcja jest typowa dla osób, które nie potrafią zrozumieć, że również i przeciwnicy w sporze mogą… Read More »

Kara to nie zbrodnia [nieopublikowana]

[„Polityka” odmówiła publikacji polemiki] W artykule „Taka kara to zbrodnia” (Polityka,  6/2006) prof. Wiktor Osiatyński krytykuje poglądy obecnego Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro zarzucając mu poleganie na badaniach naukowych sprzed trzydziestu lat. Jednak zbyt często prof. Osiatyński przedstawia poglądy Ministra w taki sposób by łatwiej mu było z nimi polemizować – w rzeczywistości, po staranniejszej analizie… Read More »

Przeliczanie ludzkiego życia na pieniądze, „Rzeczpospolita”, 2.10.2004

  Przeliczanie ludzkiego życia na pieniądze Wysoki koszt utrzymywania jednego więźnia z lubością przywołuje się jako argument za ograniczeniem stosowania kary więzienia. Tymczasem są to wydatki ponoszone w celu zmniejszenia całkowitych kosztów przestępczości. O ile ujęcie szkód materialnych jako kosztów jest powszechnie akceptowane, o tyle uważa się, że bólu lub życia nie można przeliczać na… Read More »

Przede wszystkim liczyć, „Rzeczpospolita” 15.06.2004

Przede wszystkim liczyć Może się wydawać zaskakujące, że najbardziej rozbudowane analizy polityki karnej tworzą obecnie ekonomiści. Nurt tzw. ekonomicznego podejścia do prawa zdobył dużą popularność w pragmatycznych krajach anglosaskich, jednak ciągle jest stosunkowo mało znany w Polsce. Przy projektowaniu właściwej polityki karnej należy wykorzystać wszystkie dostępne możliwości, jakie oferuje współczesna nauka. Apel o racjonalną politykę… Read More »

Ekonomiczne podejście do prawa – polemika, „Rzeczpospolita”, 24.01.2003

Ekonomiczne podejście do prawa – polemika Jakość całego prawnego i instytucjonalnego otoczenia decyduje, dlaczego jedne państwa pogrążone są w marazmie, podczas gdy inne rozwijają się dynamicznie. Trudno nie zgodzić się z doktorem Januszem Kochanowskim, gdy pisze o „inflacji prawa”, przesadnej regulacji każdej dziedziny życia, co jest jedną z niewątpliwych przyczyn niskiego społecznego szacunku dla prawa… Read More »

Generacja PRL-u, „Rzeczpospolita”, 17.05.2002

Politycy wychowani w czasach komunizmu boją się wolności Generacja PRL Coraz powszechniejsze staje się narzekanie publicystów i komentatorów na rzeczywistość współczesnej Polski. Pokazuje się dominujący udział państwa w gospodarce i życiu społecznym, idące za tym mechanizmy politycznej korupcji, niezadowolenie społeczne oraz wyrastające na coraz silniejsze nurty odrzucające demokratyczny model sprawowania władzy. Moim zdaniem przyczyny tego… Read More »

Odwrót od nieskutecznej polityki, „Rzeczpospolita”, 25.04.2001

„Rzeczpospolita”, 25.04.2001 W stosunku do przestępców potrzebne jest zaostrzenie kursu i odwrót od postawy przyzwolenia Odwrót od nieskutecznej polityki JACEK CZABAŃSKI Ujawnienie faktu, że były prezydent ułaskawił kilku gangsterów, wywołało dyskusję o zasadności takiej prerogatywy prezydenta. Można jednak pokusić się o postawienie szerszego pytania, które dotyka nie tylko sprawy ułaskawień, ale sprawowania wymiaru sprawiedliwości w… Read More »

Zacznijmy karać skuteczniej, „Rzeczpospolita”, 03.11.2000

Koncepcja resocjalizacji umarła jakiś czas temu, choć nie wszyscy jeszcze o tym wiedzą Zacznijmy karać skuteczniej Od początku swojego urzędowania minister sprawiedliwości Lech Kaczyński podkreślał konieczność zmiany polityki karnej. Cóż jednak takiego było w dotychczas istniejącej praktyce karania, że wymaga zmiany? Cechą charakterystyczną polskiego orzecznictwa lat 90. jest nieustanne łagodzenie wymierzonych kar. Fakt ten, mimo… Read More »

Procedura rejestracji jest mało wiarygodna, „Rzeczpospolita”, 12 i 13.05.1999

Istnieją trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, cholerne kłamstwa oraz statystyka – Mark Twain Procedura rejestracji jest mało wiarygodna Co pewien czas jesteśmy informowani, że w danym okresie zdarzyło się tyle a tyle przestępstw — ich liczba to rośnie, to spada, wywołując zadowolenie policji lub oburzenie polityków. Nie jest jednak łatwo odpowiedzieć na pytanie, ile przestępstw zdarzyło… Read More »