Lista publikacji i wykładów

Książki:
Cost of Crime Estimates. History, Methodologies, and Implications Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008.

Artykuły naukowe:

 1. Próby publicznej i sądowej kontroli uczciwości umów kredytów hipotecznych powiązanych z kursem  waluty obcej, „Studia Prawa Publicznego” (w druku)
 2. Walutowe klauzule waloryzacyjne w umowach kredytów hipotecznych. Analiza problemu, „Palestra” nr 6/2016, s. 63.
 3. Glosa do wyroku SN z 14.05.2015 r. (II CSK 768/14), „Palestra” nr 1-2/2016, s. 182.
 4. Wartość ukradzionych i zrabowanych rzeczy w roku 2003 (na podstawie polskiej części ICVS ’04/’05) [w:] A. Siemaszko (red.), Stosowanie prawa. Księga jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, s. 923-940. 
 5. Ocena bezpieczeństwa w Polsce w latach 1989-2009 [w:] J. Kochanowski, M. Kuruś (red.) Quo vadis Polonia. W drodze do demokratycznego państwa prawa. Polska 1989-2009. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2010, s. 179-190.
 6. Stosowanie tymczasowego aresztowania w Polsce na tle porównawczym„Prokuratura i Prawo” 10/2010, s. 19-32. 
 7. The Feasibility of Cost of Crime Estimations in Eastern Europe – The Case of Poland, „European Journal of Criminal Policy and Research”, vol. 15 iss. 4 (2009), s. 327.
 8. Zagrożenie karą oraz orzecznictwo za najpoważniejsze przestępstwa w ujęciu międzynarodowym, „Prokuratura i Prawo” 1/2008, s. 99-125.
 9. Sędziowski wymiar kary pozbawienia wolności (na podstawie danych Krajowego Rejestru Karnego), „Prawo w działaniu”, Tom 3 (2008), s. 9-38.
 10. Wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich w wybranych krajach, „Prawo w działaniu”, Tom 3 (2008) (opracowanie pod red. B. Wójcik, wspólnie z K. Buczkowskim i M. Jankowskim), s. 187-240.
 11. Pozycja biegłych sądowych w wybranych krajach europejskich, „Iuris Effectus” nr 2-3/ 2007, s. 3-13. 
 12. Prawo do milczenia czy prawo do kłamstwa, „Prokuratura i Prawo” 12/2007 (wspólnie z  M. Warchołem), s. 35-50.
 13. Faktyczna karalność przestępstw w Polsce, „Ius et Lex” V (1/2007), s. 341-373.
 14. Przerwa i zawieszenie biegu przedawnienia – uwagi de lege ferenda, „Prokuratura i Prawo” 10/2007 (wspólnie z  M. Warchołem), s. 33-53.
 15. Kara łączna w praktyce, „Prokuratura i Prawo” 12/2006, s. 36-56.
 16. Kalifornijskie prawo three strikes and you’re out: próba oceny, “Palestra” 7-8/2006 (cz, I), s. 225-237, 9-10/2006 (cz. II), s. 230-237.
 17. Czy kara działa? [w:] J. Czabański (red.), Bezpieczne państwo. Nowe trendy w polityce karnej, Kraków 2006, s. 7-18.
 18. Koszty przestępczości [w:] J. Czabański (red.), Bezpieczne państwo. Nowe trendy w polityce karnej, Kraków 2006, s. 171-186.
 19. Ekonomiczne podejście do przestępczości, „Edukacja Prawnicza” 5(71)/2005.
 20. Wprowadzenie do ekonomicznego podejścia do prawa [w:] M. Królikowski i in. (red.), Penal Responsibility in Liberal Democratic Systems. Odpowiedzialność karna w systemach demokracji liberalnej. Materiały konferencyjne (Warszawa, 27-29.IX.2002), Fundacja „Ius et Lex”, 2002, s. 61-62.

Fragmenty w pracach zbiorowych:

 1. Poland [w:] J. Junger-Tas i in. (red.)Juvenile Delinquency in Europe and Beyond, Springer 2009, s. 279-292 (wspólnie z B. Gruszczyńską, M. Marczewskim i A. Siemaszką).
 2. Youth delinquency in Poland [w:] M. Steketee, M. Moll, A. Kapardis (red.),Juvenile delinquency in six new EU member statesUtrecht 2008, s. 66-70 (wspólnie z B. Gruszczyńską)

Wydawnictwa pod redakcją:

 1. „Ius et Lex” V (1/2007), Ekonomiczne podejście do przestępczości, ss. 510.
 2. Jacek Czabański (red.), Bezpieczne państwo. Nowe trendy w polityce karnej, Kraków 2006, ss. 188.

Inne artykuły:

 1. Frankowiczów oszukano: Szli do banku, a trafili do kasyna, „Dziennik Gazeta Prawna”, 28 listopada 2017 r.
 2. Kredyty indeksowane kursem CHF: Sądowe pomieszanie z poplątaniem, „Dziennik Gazeta Prawna”, 27 czerwca 2017 r.
 3. Sądowy wymiar kary: niesprawiedliwy i przypadkowy, „Dziennik Gazeta Prawna”, 7 września 2015
 4. Kodeks karny w stanie upadku, „Rzeczpospolita” 29 lipca 2015 r
 5. Nabici w pozew grupowy, „Dziennik Gazeta Prawna”, 18 maja 2015
 6. Umowy kredytów frankowych mogą być nieważne, „Dziennik Gazeta Prawna”, 7 kwietnia 2015
 7. Frankowicze kontra banki, „Do Rzeczy”, 2 marca 2015
 8. Nadzwyczajna zmiana okoliczności, „Rzeczpospolita” 27 stycznia 2015
 9. Jak zniechęcić Polaków do posiadania dzieci, „Rzeczpospolita” 21 czerwca 2011
 10. PO staje się partią władzy, „Rzeczpospolita” 17 czerwca 2011
 11. Stara dobra Unia, „Gazeta Polska”, 24 listopada 2010 (wspólnie z K. Szczerskim)
 12. Nie róbmy przestępców z nietrzeźwych rowerzystów, „Rzeczpospolita” 29 sierpnia 2009
 13. Odstraszający efekt sądów 24-godzinnych, „Rzeczpospolita”, 21 maja 2009
 14. Zaufanie do sądów podstawą zaufania do państwa, „Rzeczpospolita”, 1 kwiecień 2009
 15. Prawo do milczenia czy prawo do kłamstwa, „Rzeczpospolita”, 29 luty 2008 [wspólnie z M. Warchołem]
 16. Ostrzej wobec recydywistów, ale nie aż tak, jak gdzie indziej, „Rzeczpospolita”, 30 sierpień 2007
 17. Mecenas wodzi na manowce, „Rzeczpospolita”, 20 lipiec 2007
 18. Nie pij, bo zabiorą ci samochód, „Najwyższy Czas” 14 czerwiec 2007
 19. Upiory przeszłości zdobywają władzę, „Rzeczpospolita”, 11 maj 2007
 20. Amnestia – nie, krótkie kary – tak, „Rzeczpospolita”, 10 kwiecień 2007
 21. Pieniactwo za pieniądze podatnika, „Rzeczpospolita”, 26 październik 2006
 22. Czego naucza James Q. Wilson?, „Rzeczpospolita”, 5 wrzesień 2006
 23. Kara śmierci odstrasza morderców, „Gazeta Wyborcza”, 1 wrzesień 2006
 24. Polska potrzebuje więcej więzień, „Gazeta Wyborcza”, 27 marzec 2006
 25. Na lewo od prawa, „Rzeczpospolita”, 22 marzec 2006
 26. Kto odpowie za wypadek w górach, „Rzeczpospolita”, 19-20 maja 2005
 27. Jakie podatki zapłacisz za sprowadzanie samochodów, „Gazeta Prawna”, 7 grudzień 2004
 28. Przeliczanie ludzkiego życia na pieniądze, „Rzeczpospolita”, 2 październik 2004
 29. Dyskryminacja używanych samochodów, „Rzeczpospolita”, 11 sierpień 2004
 30. Swoboda z pewnymi przeszkodami, „Gazeta Prawna”, 27 lipiec 2004
 31. Przede wszystkim liczyć, „Rzeczpospolita”, 15 czerwiec 2004
 32. Miałem dużo szczęścia, „Rzeczpospolita”, 23 kwiecień 2004
 33. Wino na ślub syna, „Rzeczpospolita”, 4 listopad 2003
 34. Ekonomiczne podejście do prawa, „Rzeczpospolita”, 24 styczeń 2003
 35. Crime – it’s not the shocker you thought, “Warsaw Business Journal”, 2 grudzień 2002
 36. Generacja PRL-u, „Rzeczpospolita”, 17 maja 2002
 37. Więcej rygoryzmu w polityce karnej, „Rzeczpospolita”, 4 czerwiec 2001
 38. Odwrót od nieskutecznej polityki, „Rzeczpospolita”, 25 kwiecień 2001
 39. Karać skutecznie, „Rzeczpospolita”, 3 listopad 2000
 40. Procedura rejestracji przestępstw jest niewiarygodna, „Rzeczpospolita”, 12 i 13 maja 1999.

Wystąpienia na konferencjach:

 1. Skutki bezskuteczności klauzul indeksacyjnych w świetle prawa europejskiego i ostatnich wyroków sądów polskich, Konferencja Problemy konsumenta na rynku finansowym, Sejm RP, 7 października 2016 r.
 2. How Do Judges Punish? Judicial selection of appropriate imprisonment terms, EUROCRIM 2015, 15th Annual Conference of European Society of Criminology, Porto, 2-5 września 2015 r.
 3. How Do Judges Punish? Judicial selection of appropriate imprisonment terms, International Workshop on Economic Analysis of Litigation, 29-30 czerwca 2015.
 4. Bilans polskiej obecności w UE. Konferencja Quo Vadis UE, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, 28 marca 2014 r.
 5. Prawodawstwo Unii Europejskiej w sprawie praw kobiet i statusu homoseksualizmu, debata zorganizowana przez Koło Naukowe Problematyki Współczesnych Stosunków Międzynarodowych UKSW w dniu 24 marca 2014 r.
 6. Testing EU Victimisation Survey Module – Poland Case Study – 9th Annual Conference of the European Society of Criminology, Ljubljana, 10 wrzesień 2009.
 7. Cost of Crime in Poland – Case study – Konferencja Mainstreaming Methodology for the Estimation of the Costs of Crime, Universita Cattolica del Sacro Cuore, Mediolan, 5 grudzień 2008.
 8. Aktywizm sędziów Trybunału Konstytucyjnego a rola Konstytucji w społeczeństwie, Konferencja Odcienie sprawiedliwości – społeczeństwo, polityka, prawo, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, 20 listopada 2007
 9. European Association of Law and Economics – 24 Doroczna Konferencja. Dyskutant w jednym z paneli, Kopenhaga, 15 września 2007
 10. Czy czas na zmiany – kierunki reformy wymiaru sprawiedliwości, Konferencja Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 4 kwiecień 2006

Cykle wykładów:

 1. Economic approach to crime – wykład specjalizacyjny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017)
 2. Wykład specjalizacyjny Ekonomiczna Analiza Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego, 2009.

Ponadto dałem poniższe pojedyncze wykłady:

 1. Bezskuteczność nieuczciwych klauzul indeksacyjnych – kształtowanie się linii orzeczniczej, Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu, 16 października 2017 r.
 2. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Koło Naukowe Ekonomicznej Analizy Prawa, Prywatne więzienia – czy to się opłaca?, 16 kwietnia 2015 r.
 3. Szkoła Głowna Handlowa, International programme in Law and Economics, temat: Economic Approach to Crime, 27-28 kwietnia 2011.
 4. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, temat: Economic Approach to Crime, 16 grudnia 2010
 5. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, temat: Economic Approach to Crime, 6 marca 2009
 6. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, temat: Economic Approach to Crime, 30 maj 2008
 7. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, temat: Koszty przestępczości, 7 listopad 2007
 8. Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, temat: Zmiana prawa karnego (na zaproszenie Studenckiego Koła Naukowego), 20 marzec 2007
 9. Cornell Law School, temat: Cost of crime (seminarium doktoranckie), 9 listopad 2006
 10. Centre for Law, Economics, and Institutions, University of Torino, temat: Economic approach to crime (seminarium doktoranckie), 8 maj 2006
 11. Wydział Prawa Uniwersytetu Jagielońskiego, Zmiana polityki karnej (na zaproszenie Sekcji Kryminologii Towarzystwa Słuchaczów Biblioteki Jagielońskiej), 26 kwiecień 2006
 12. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, temat: Ekonomiczne podejście do przestępczości, 19 styczeń 2006
 13. Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, temat: Ekonomiczne podejście do przestępczości, 26 kwiecień 2006
 14. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, temat: Koszty przestępczości, 9 grudzień 2004<
 15. Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, temat: Ekonomiczne podejście do przestępczości, 16 listopad 2004
 16. Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, temat: Ekonomiczne podejście do przestępczości, 20 kwiecień 2004
 17. Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, temat: Ekonomiczne podejście do przestępczości, 1 kwiecień 2003