Category Archives: Artykuły naukowe

Ocena bezpieczeństwa w Polsce w latach 1989-2009

Odzyskanie w 1989 r. przez Polskę niepodległości wiązało się z szeregiem zmian o charakterze ustrojowym. Przejście z systemu autorytarnego do demokratycznego wiązało się jednocześnie z gwałtownym wzrostem przestępczości, któremu instytucje III RP nie były w stanie przeciwdziałać. Wzrostowi przestępczości towarzyszyło łagodzenie prawa karnego, czyniąc polski system prawny jednym z najłagodniejszych w Europie. Coraz wyższy poziom… Read More »

Faktyczna karalność przestępstw w Polsce, „Ius et Lex” V (1/2007)

Nie każde przestępstwo zostaje ukarane – w rzeczywistości, dotyczy to tylko niewielkiej części przestępstw. Artykuł stanowi pierwszą w polskiej literaturze próbę oceny ryzyka kary w Polsce. Autor dokonuje analizy dwóch przestępstw – rozboju i kradzieży z włamaniem. Zgodnie z badaniami wiktymizacyjnymi, tylko 40% rozbojów oraz 60% kradzieży z włamaniem zostaje zgłoszonych na policję, a tylko 30% z nich zostaje oficjalnie… Read More »

Czy kara śmierci odstrasza? Przegląd badań.

[Raport przygotowany dla Fundacji Ius et Lex] Odstraszający efekt kary śmierci – przegląd badań Wstęp Dopuszczalność stosowania kary śmierci jest bardzo żywym problemem etycznym. Aczkolwiek stosowana niegdyś powszechnie, obecnie kara śmierci stosowana jest w około połowie państw na świecie. Jednak wśród państw najwyżej rozwiniętych stosowana jest wyłącznie w większości ze stanów USA oraz Japonii, natomiast… Read More »

Sądowy wymiar kary: Niesprawiedliwy i przypadkowy

Decyzje sędziowskie często są zależne od czynników, które prawnie powinny być obojętne. Ustawodawca pozostawił sędziom dużą swobodę w wymiarze kary za przestępstwo. Przykładowo, orzekając w przypadku rozboju, sędzia zasadniczo może wymierzyć karę od 2 do lat 12, a przy uznaniu, że czyn stanowi przypadek mniejszej wagi – od 3 miesięcy do lat 5. Zgodnie zaś… Read More »

Stosowanie tymczasowego aresztowania w Polsce na tle porównawczym, „Prokuratura i Prawo” nr 10/2010

„Prokuratura i Prawo” nr 10 / 2010, s. 19 i n. (pdf)  Ostatnie lata przyniosły znaczący spadek osób tymczasowo aresztowanych. W efekcie, odsetek osób tymczasowo aresztowanych wśród ogółu osądzonych jest na jednym z najniższych poziomów w Europie. Jednocześnie, pojawiało się w ostatnich dwóch, trzech latach wiele głosów o nadużywaniu tymczasowego aresztowania w Polsce. Warto więc… Read More »

The feasibility of Cost of Crime Estimations in Eastern Europe – the Case of Poland, „European Journal of Criminal Policy and Research”

„European Journal of Criminal Policy and Research”, vol. 15 iss. 4 (2009), s. 327. I.     Introduction This paper applies the model created within the Mainstreaming Methodology for the Estimation of the Costs of Crime (MMECC) project.[1] The project has aimed at creating a model that can be applied to estimate the cost of crime in Europe… Read More »

Zagrożenie karą oraz orzecznictwo za najpoważniejsze przestępstwa w ujęciu międzynarodowym, „Prokuratura i Prawo” 1/2008

Zagrożenie karą oraz orzecznictwo za najpoważniejsze przestępstwa w ujęciu międzynarodowym, „Prokuratura i Prawo” 1/2008, s. 9. 1.      Ustawowe zagrożenie karą Zagrożenie karą jakie jest przewidziane w prawie karnym danego państwa jest zagrożeniem potencjalnym. Dość szeroki na ogół zakres uznania sędziowskiego powoduje, że samo porównanie zakresów kar daje tylko orientacyjną wiedzę na temat faktycznej represyjności prawa… Read More »

Prawo do milczenia czy prawo do kłamstwa, „Prokuratura i Prawo” 12/2007

Prawo do milczenia czy prawo do kłamstwa, „Prokuratura i Prawo” 12/2007 (pdf) Zarówno samo zagadnienie odpowiedzialności za fałszywe zeznania i dotycząca go uchwała SN, jak i nasz artykuł, wzbudziło liczne reakcje: 1. R. Kmiecik, Glosa do uchwały SN z dnia 20 września 2007 r., Prok.i Pr. 2007/12/161 (glosa krytyczna, argumentacja zbieżna z naszą); 2. A. Lach,… Read More »

Przerwa i zawieszenie biegu przedawnienia – uwagi de lege ferenda, „Prokuratura i Prawo” nr 10/2007

Jacek Czabański, Marcin Warchoł „Prokuratura i Prawo” nr 10/2007, s. 33-53. Przerwa i zawieszenie biegu przedawnienia – uwagi de lege ferenda Wprowadzenie Przedawnienie jest instytucją zapewniającą sprawcy przestępstwa bezkarność po upływie określonego czasu. Zważywszy, że celem prawa karnego jest nałożenie na sprawcę odpowiedniej kary, to nasuwa się pytanie, czemu prawo karne w ogóle przewiduje taką instytucję… Read More »

Why consequentionalists should be retributivists too

SSRN Working paper: http://ssrn.com/abstract=977462 1.           Abstract. The author argues that it is fully rational for consequentionalist to be retributivists too. When there is no public law enforcement, rational victims will not be likely to punish the offenders, because the costs of punishment are higher then the potential deterrent gains for an individual. Therefore, rational offenders will… Read More »

Kara łączna pozbawienia wolności w praktyce, „Prokuratura i Prawo” nr 12/2006, s. 36-56.

Kara łączna pozbawienia wolności w praktyce Wprowadzenie Kara łączna jest instytucją prawa karnego, która wzbudza zainteresowanie zarówno w literaturze, jak i orzecznictwie[1]. Niewiele jest jednak prac, które badają sposób, w jaki sądy korzystają ze swobody przy określaniu wymiaru kary łącznej – ostatnia pochodzi sprzed 25 lat[2]. W ostatnich latach najczęściej dyskutowane zagadnienie to możliwość zawieszenia… Read More »

Ekonomiczne podejście do przestępczości, „Edukacja Prawnicza”, nr 5(71)/2005

Wprowadzenie Ekonomiczne podejście do przestępczości jest jednym z najbardziej obiecujących spośród współczesnych kierunków analizy prawa karnego. W Polsce kierunek tej jest niestety mało znany, mimo tego, że jest bardzo popularny w krajach anglosaskich. Ekonomiczna podejście do przestępczości oferuje systematyczną analizę instytucji i sposobu działania wymiaru sprawiedliwości i skupia się – podobnie jak Law & Economics… Read More »